Horaro

ELNA kongreso en Atlanta, majo 19-21 2000
(komencas vespere jxauxdon la 18a)

NOTU BONE: Kelkaj eroj de la horaro estas ankoraux provizoraj. Se vi venos por nur unu afero, tio eble ne okazos, se ties prezentunto ne povos veni. Sed venu kaj gxuu la tutan kongreson!

La libroservo malfermos la tutan kongreson (krom dum la vesperaj programoj) en la cxambro Houston, sepa etagxo.

La babilejo estos en la hotelcxambo 708; gxi malfermos la tutan kongreson (krom dum la vesperaj programoj), ecx tranokte. Babilu kaj mangxetu tie se iam la proponitaj programeroj ne allogas vin, kaj frumatene kaj malfrunokte...

Krom la Plaza Ballroom (en la mezetagxo), cxiu kunven-cxambro (nomoj en krampoj sube) estas en la sepa etagxo.

Antaux cxiu ekskurso, kompreneble, irontoj kolektigxos en la teretagxa salono.

Tempo Afero

Jxauxdo 18 majo

9:00 Estrar-kunsido - Courtland room
(gxis 17:00)

15:00

Komencas registrigxo
(teretagxa salono)

16:00

Ekiros piedekskurse kelkaj frue alvenintoj
(teretagxa salono)
19:00 Interkona Vespero
(Plaza Ballroom)

Vendredo 19 majo

9:00 Solena malfermo
(Skyline A)
10:15 Niaj tut-amerikaj kongresoj de Esperanto: Kial? Kiaj? Kien?
Parolos Bill MAXEY
(Skyline B)
La nuna revolucio en film-farado
Parolos D Gary GRADY
(Skyline C)
11:30 Pri lastatempa rokmuziko en Esperanto
Parolos Grant GOODALL
(Skyline B)
Pri la historio kaj filozofio de Aikido
Parolos TAKENAKA Nacuko
(Skyline C)
12:45 Spaco por tagmangxi Vegetarana tagmangxo
Gvidos Randy DEAN - Grupo ekiros de la teretagxa salono.
14:00

Afer-kunsido de ELNA
(parto unu)
(Skyline A)

Pri lastatempaj malkovroj en Endokrinologio
Parolos Franklin MONTENEGRO
(Skyline B)

15:15 Lusi HARMON pri
Pasporto al la Tuta Mondo
(Skyline B)
Parolrondo pri eksterlandaj vojagx-spertoj
Gvidos Bill MAXEY
(Skyline C)
16:30

Rondo - Lauxtlego de poezio
Gvidos Jim HENRY
(Skyline B)

"So you want to join the Board"
Parolos David WOLFF
(Skyline C)

17:30 Akcepto por UEA-delegitoj - En la Babilejo
Bill HARMON
18:30 Bankedo
(Plaza Ballroom)

Sabato 20 majo

8:30 Kunveno por pied-ekskurso en la urbo
Grupo(j) ekiros de la teretagxa salono
13:30 Revenos la ekskursintoj post tagmangxo
14:00

Afer-kunsido de ELNA
(parto du)
(Skyline A)

Demand-sesio pri
la Internacia Societo de Amikeco kaj Bonvolo (ISAB)
(Skyline C)

15:15

Peter BROWNE deklamos el sia poezio
(Skyline B)

Afer-kunsido de ISAB
(Skyline C)

16:30

Randy DEAN instruetos pri origamio
(Skyline B)

Voko al Volontuloj!
Parolos David WOLFF
(Skyline C)

17:30 Spaco por vespermangxi
19:00 Distra programo (Plaza Ballroom)
  • Koncerto de Jon LIECHTY
    Muziko el Azerbajgxano kaj Irano
  • Aikido-prezento de TAKENAKA Nacuko

Dimancxo 21 majo

9:00 Ekumena diservo
(Skyline B)
...
10:10 Hispana Inkvizicio
Respondos demandojn la ELNA estraro kaj la LKK
(Skyline A)
Pri Israelo parolos Lusi HARMON
(Skyline B)
11:00 Solena fermo
(Skyline A)
12:15 AAEI afer-kunsido
(Skyline A)
Ekskurso - Ekiros de la teretagxa salono

Lundo 22 majo

9:00 Ekiros la grupo por la ekskurso al Savannah
(La auxtobuseto estos antaux la Ramada je la 9a; la lu-oficejo malfermigxos je la 8a)

Merkredo 24 majo

19:00 Revenos la grupo de la ekskurso al Savannah
(La auxtobuseto iros versxajne unue al la flughaveno, poste al la Ramada - espereble antaux 19:00 cxar tiam fermigxos la auxto-lu-oficejo)

Historia pagxo pri la ELNA kongreso, 2000
La Esperanto-Societo de Metropola Atlanto
La Esperanto-pagxo de Jim Henry.
My English-language home page


Get a GoStats hit counter